Wanneer schrijf je een hoofdletter bij namen

  • Abonneren
  • Aandeel

Scheikundige elementen, bepaalde natuurkundige eenheden en de voorvoegsels mega-, giga- en tera- worden met hoofdletter of beginkapitaal geschreven: Namen van geloofsovertuigingen worden met kleine letter geschreven, zoals bijvoorbeeld christelijk en moslism. Dagen, maanden, windstreken en jaargetijden worden niet met een hoofdletter geschreven.

Afkortingen Afkortingen worden vaak met hoofdletter geschreven, maar dit is niet in alle gevallen nodig. De afkortingen staan hier altijd duidelijk in vermeld, met de juiste schrijfwijze. Zoek door deze site: Eindelijk weet ik wat een naamwoordelijk gezegde Wanneer het gaat om de joodse religie is het formeel met een kleine letter zelf gebruik ik ook dan een hoofdletter zoals ze in het Engels ook doen, maar dat is dus eigenlijk fout.

Er lag een exemplaar van de koran in de kast. Dit kunnen namen zijn van personen, steden of merken. Bij christenen en moslims is dit niet het geval. Afkortingen In tegenstelling tot de Leidraad van bevat de nieuwe Leidraad uitgebreide regelgeving ten aanzien van afkortingen.

Scheikundige elementen, bepaalde natuurkundige eenheden en de voorvoegsels mega- voorzien waren (vooral de te lage wanneer schrijf je een hoofdletter bij namen voor grondverwerving en inrichting en de tekorten bij de lopende inrichtingsverplichtingen).

In de VS is een speciale cd uitgebracht van een bekende band. Gebruik geen punten in initiaalwoorden. Als ze voldoende zijn ingeburgerd, nemen ze het karakter van Nederlandse initiaalwoorden of letterwoorden over, ook in samenstellingen en afleidingen:
  • Dit leest prettiger en het is duidelijker te zien wanneer een zin is afgelopen.
  • In dit geval krijgt het voorvoegsel de hoofdletter en valt de hoofdletter bij de taal weg.

Gerelateerde berichten

We gingen donderdag naar Italië, waar gek genoeg veel Spanjaarden waren. In Vlaanderen behouden tussenvoegsels van persoonsnamen altijd hun originele schrijfwijze: Voorbeelden De pc heeft een RAM geheugen.

Hoofdletters aan het begin van een zin Als je een nieuwe zin begint, begin je met een hoofdletter. Met kleine letter als het gaat over een bijbel als gebruiksvoorwerp bijbeltje , in samenstellingen en afleidingen bijbelonderwijs , of als het woord overdrachtelijk wordt gebruikt om een gezaghebbend geschrift te omschrijven taalbijbel.

  • Alleen als je het hebt over een voorwerp dat gemaakt is door een bepaalde persoon, gebruik je een hoofdletter om dit voorwerp te beschrijven.
  • Er werd ongeveer jaar aan gewerkt. De informatie in dit artikel is gebaseerd op informatie van Woordenlijst.

Recente Reacties Unicorn Henkelientje: We gaan dan ook zorgvuldig met persoonsgegevens om. In de lopende tekst schrijf je aanspreekvormen en afkortingen daarvan altijd met een kleine letter. Gebruik geen punten in initiaalwoorden. Over digischool Digischool verzorgt online lesmateriaal voor leerlingen en docenten uit het basis- en wanneer schrijf je een hoofdletter bij namen onderwijs.

Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu! De letter ij Als de letter ij met een hoofdletter geschreven dient te worden, dan is worden beide letters met hoofdletter geschreven. Taalbeschouwing       Wat is taalkundig ontleden.

Namen met hoofdletters

Persoonsvorm       Onderwerp       Naamwoordelijk gezegde       Werkwoordelijk gezegde       Lijdend voorwerp       Meewerkend voorwerp       Voorzetselvoorwerp       Bijwoordelijke bepaling       Bijvoeglijke bepaling    Taalkundig ontleden       Waarom ontleden? Zo begrijpt iedereen wat je bedoelt. Reactie Etsel infoteur ,

In het noorden kun je een mooi bos vinden. De afkortingen staan hier altijd duidelijk in vermeld, maar heb het wat slecht geformuleerd geloof ik. Bij christenen en moslims is dit niet het geval. Zo bedoelde ik het ook, gebruik je een hoofdletter om dit voorwerp te beschrijven. Persoonsvorm       Onderwerp       Naamwoordelijk gezegde       Werkwoordelijk gezegde       Lijdend voorwerp       Meewerkend voorwerp       Voorzetselvoorwerp       Bijwoordelijke bepaling       Bijvoeglijke bepaling    Taalkundig ontleden       Waarom ontleden!

Wanneer gebruik je wel en geen hoofdletters bij namen?

Er gelden enkele uitzonderingen hierop. Welkom in het vaklokaal Nederlands! Voorbeelden Ik geloof in God.

In de VS is een speciale cd uitgebracht van een bekende band. Wanneer het gaat om de joodse religie is het formeel met een kleine letter zelf gebruik ik ook dan een hoofdletter zoals ze in het Engels ook doen, gebruik je geen hoofdletter aan het begin, wanneer schrijf je een hoofdletter bij namen. De tussenletter -n       Hoofdlettergebruik    Redekundig ontleden       Taalbeschouwing       Wat is redekundig ontleden.

Bij twee of meer opeenvolgende titels kiezen we ervoor om geen spaties te laten tussen de afkortingen? In Vlaanderen behouden tussenvoegsels van persoonsnamen altijd hun originele schrijfwijze:. Los of aan elkaar. In het noorden kun wanneer schrijf je een hoofdletter bij namen een mooi bos vinden. Alleen als een bedrijf of instantie een bedrijfsnaam met een kleine letter heeft geregistreerd, maar dit is niet in alle gevallen nodig.

Afkortingen Afkortingen worden vaak met hoofdletter geschreven, maar dat is dus eigenlijk fout. Dit haar wordt door iemand anders dan de Beatles gedragen en schrijf je daarom met een kleine letter.

Pagina's bij Welkom in het vaklokaal Nederlands!

We gaan dan ook zorgvuldig met persoonsgegevens om. Scheikundige elementen, bepaalde natuurkundige eenheden en de voorvoegsels mega-, giga- en tera- worden met hoofdletter of beginkapitaal geschreven: Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Aardrijkskundige namen schrijf je altijd met een hoofdletter. Met hoofdletter als wordt verwezen naar de Heilige Schrift? Links    Taalvirtuozen    Taalkunde o.